Alle gaver går uavkortet til stiftelsen formål

Vi er en ideell stiftelse. Vårt arbeid er derfor avhengig av ditt bidrag:

Hvordan kan du ellers engasjere deg?

Minnegaver

Å miste noen i selvmord er noe av det vanskeligste en kan oppleve. Hvis det har skjedd med deg så har du vår dype medfølelse. Hvis du ønsker at minnegaver skal gå til ELPIS Selvmordsforebygging sitt arbeid, kan du sette inn ønske om dette i dødsannonsen. Oppgi kontonummer 4295 24 33517, da går gaven til ELPIS.  

Mange begravelsesbyråer legger også til rette for å lage en minneside for den du har mistet. Her kan du velge ELPIS som mottaker av eventuelle minnegaver. 

Vi vil gjerne takke de som gir slike minnegaver. Derfor ber vi om at de som ønsker å gi en gave får beskjed om å merke innbetalingen med navn på giver og navn på den avdøde. Vi ønsker også å takke arrangøren så hvis arrangør i etterkant ønsker å motta et takkebrev med oversikt over beløp og hvem som har gitt, må de henvende seg til ELPIS.