Kurs

Der er mulig å lære hvordan du kan føle deg tryggere på å støtte noen som har selvmordstanker. 

Er du ung og er bekymret for noen, så hjelper du best med å bidra til at personen snakker med en voksen hjelper eller støtteperson. Har du fått kjennskap til selvmordstanker, så del dem med en voksen du har tillit til.

Filmen er laget av Vivat selvmordsforebygging og er et gratis tilbud for deg som ønsker å nærme deg selvmordstematikken. Den varer i 26 minutter. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

Se gjerne filmen samtidig med noen.

WORKSHOP OM SELVMORDSFOREBYGGING

Sted: Digitalt
Dato og tid: Når det passer deg!

Workshopen er utviklet av ELPIS Selvmordsforebygging og bygger på Vivat sine kurs. Den er et tilbud for grupper av mennesker som ønsker en trygg ramme for å diskutere selvmordsproblematikk og selvmordsforebygging. Den varer i tre timer. Deltakerne lærer noen fakta og myter omkring selvmord. Vi ser noen tankevekkende filmer sammen og deler oss inn i mindre grupper slik at alle får anledning til å lufte tanker, snakke om problematikken og stille spørsmål. Vi avslutter med en diskusjon omkring ressurser som finnes rundt oss som kan bistå hvis vi avdekker at noen har selvmordstanker. 

Pris: Kr. 3000,- per workshop

Kurs i selvmordsforebygging

VIVAT Selvmordsforebygging er et et Helsedirektoratets selvmordsforbyggende tiltak. Vivat tilbyr kursene Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!), Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og Suicide to Hope til befolkningen over hele landet, samt utdanner kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer det landsdekkende kursledernettverket. 

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer. 

Hvilket kurs passer for deg?

Hvilket kurs som passer for deg avhenger av hvor ofte du kommer i kontakt med personer med selvmordstanker og hvor engasjert du ønsker å være i arbeidet med å skape et samfunn som trygger dem. Dette er illustrert i pyramiden til høyre.

Kursene krever ingen forkunnskaper, og «Oppmerksom på Selvmordstanker» og «Førstehjelp ved Selvmordsfare» passer alle. «Suicide to Hope» er spesielt rettet mot klinikere som arbeider med mennesker med selvmordserfaringer.

Plassene fylles opp fortløpende og reserveres (bindende) ved betaling innen 2 uker før kurset holdes (faktura, VIPS eller bankoverførsel). Vi ber om forbehold om avlysninger hvis vi ikke får nok påmeldte. Du vil i så tilfelle få refundert hele kursbeløpet, eller du kan overføre påmeldingen din til neste identiske kurs.

Ta kontakt på post@elpis.no.

Du kan be om å få bli kontaktet når et kurs som passer deg blir arrangert, eller få informasjon om kurs andre steder i landet.

Lurer du på noe?

ELPIS selvmordsforebygging samarbeider med forskjellige frivillige og kommunale aktører for å fremskaffe ny kunnskap, dele erfaringer og skape nettverk av mennesker som kan samarbeide og støtte hverandre i dette viktige arbeidet.

Hvis du vil at noen fra ELPIS skal komme til din arbeidsplass eller organisasjon for å snakke om dette på en trygg og forsvarlig måte, så ta kontakt på post@elpis.no

 

Har du spørsmål?