Kurs i selvmordsforebygging

Der er mulig å lære hvordan du kan føle deg tryggere på å støtte noen som har selvmordstanker. 

Er du ung og er bekymret for noen, så hjelper du best med å bidra til at personen snakker med en voksen hjelper eller støtteperson. Har du fått kjennskap til selvmordstanker, så del dem med en voksen du har tillit til.

Åpne kurs i Selvmordsforebygging

Hvis du vil lære hvordan du kan bidra til et samfunn som er tryggere for de som har selvmordstanker kan du melde deg på et åpnet kurs i regi av Vivat Selvmordsforebygging, et av Helsedirektoratets selvmordsforbyggende tiltak.


ELPIS har invitert Vivat til å holde to åpne kurs i Oslo i november. Klikk på kurstitlene nedenfor for detaljer.

Førstehjelp ved Selvmordsfare helgen 6-7 november og Oppmerksom på selvmordstanker 10 november kl 17-21 


Vivat tilbyr kurs til befolkningen over hele landet, og utdanner kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer det landsdekkende kursledernettverket. 

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer.  

Du finner kurskalenderes deres her. Kursene som har blå bakgrunn er åpne, det vil si at alle kan delta. Klikk på Vivat-logoen for å komme til nettsidene deres.

Forelesning, worshop, hjelp?

ELPIS selvmordsforebygging samarbeider med forskjellige frivillige og kommunale aktører for å fremskaffe ny kunnskap, dele erfaringer og skape nettverk av mennesker som kan samarbeide og støtte hverandre i dette viktige arbeidet.

Hvis du vil at noen fra ELPIS skal komme til din arbeidsplass eller organisasjon for å snakke om dette på en trygg og forsvarlig måte, så ta kontakt på post@elpis.no

 

Har du spørsmål?