Forebygging av selvmordstanker

Hvorfor utvikler noen selvmordstanker mens andre synes å ikke gjøre det? Her er det mange individuelle faktorer som virker inn. Vi vet at det oftest er mange forskjellige samtidige belastninger som oppleves som overveldende for et enkelt individ. Vi vet også at noen mennesker synes å være spesielt sårbare. Her er noen ressurser som andre […]