Visjon

ELPIS har en null visjon for sitt arbeid.

ELPIS mener at alle selvmord er tragedier
og at hele samfunnet, også de som har det vanskelig, kan arbeide systematisk og proaktivt for å forhindre selvmord.

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen strever med selvmordstanker alene. Vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Kjerneverdier

Åpenhet, omsorg og håp

Med åpenhet mener vi at vi verdsetter og støtter alt som på en omsorgsfull og trygg måte bidrar til å minske stigma og tabu omkring selvmord, både i samfunnet og hos enkeltmennesket. Åpenhet bidrar til at de som sliter, og deres pårørende ber om hjelp.

Med omsorg mener vi vår evne som medmennesker til å ha medfølelse med en annens opplevelse; vår evne til å sette dagliglivet til side for å virkelig kunne se våre medmennesker, både de som står oss nær og de vi krysser i gata. Denne evnen til omsorg mener vi er en grunnpilar i et samfunn som er tryggere for de som går med tanker om å ta sitt eget liv.

Pandora fikk en eske som hun ikke hadde lov til å åpne; men hun kunne ikke motstå fristelsen. Da hun lettet på lokket flommet all verdens sykdom og forferdelse ut og dekket jorden. Skrekkslagen tittet hun oppi esken. Helt nederst lå Elpis, håpets ånd.

Akkurat som Pandora oppdaget Elpis kan mennesket oppdage håp i de mørkeste stundene. Håp står sentralt i alt selvmordsforebyggende arbeid og er den tredje av våre kjerneverdier.

Hva gjør ELPIS?

Informasjon

På elpis.no vil du alltid finne trygg, forståelig, oppdatert og nyttig informasjon om hvordan du kan støtte deg selv eller annen når selvmordstanker eller -handlinger oppstår.

Veiledere

ELPIS utarbeider og distribuerer gratis, nedlastbare ressurser for de som støtter noen som har selvmordstanker. 

Verktøy

ELPIS fremskaffer nyttige verktøy for mennesker som tenker på selvmord. For eksempel oversetter vi appen «Stay Alive» som er i utstrakt bruk i Storbritannia. 

Andre selvmordsforebyggende organisasjoner

Det finnes mange undervisningsprogram for å styrke barn og unges evne til å mestre motgang i livet. Gode eksempler er Zippys Venner og Passport fra organisasjonen Voksne for barn, og  Youth Aware Mental Health YAM som leveres av Mental Helse.  For voksne ved skoler anbefaler vi programmet LivetPåTimeplanen som er utviklet av RVTS Vest.  

Foreningen har mange gode ressurser som kan bistå etterlatte ved selvmord. De har fylkeslag over hele landet, sorg-grupper og tilbyr individuelle samtaler med likepersoner som selv har opplevd et lignende tap.

Har du eller din organisasjon/ bedrift mistet noen i selvmord?

Hvis du eller din organisasjon har mistet noen i selvmord har du rett på hjelp fra ditt lokale kriseteam. Dette er spesielt viktig hvis den som døde var kjent av mange, enten gjennom lokalsamfunnet og/ eller sosiale medier. Hvis du likevel trenger hjelp i en situasjon der du har omsorg for selvmordsetterlatte så kontakt LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Styret i Stiftelsen ELPIS

BRIMI-nina-6297-firkant.jpg

Nina Danielsen

Styremedlem og daglig leder

Nina er sivilingeniør,  trebarnsmor og bodde utenfor London da hun mistet sin yngste sønn i selvmord i 2016. 

Hun ble siden nestleder i en mellomstor frivillig organisasjon i Storbritannia som arbeider med selvmordsforebygging blant unge (www.papyrus-uk.org); der etablerte hun avdelingen i London og ledet selvmordsforebyggingsarbeidet i lokalmiljøet der. 

Nina flyttet tilbake til Norge i 2019. Hun dannet ELPIS i 2020 og er stiftelsens daglige leder.

Ingvild.png

Ingvild Kjørrefjord

Styreleder

Ingvild er mor til to små gutter. Hun mistet sin bror i 2013. Tapet av sin bror og fødselen av sine to sønner ble starten på en brennende engasjement for selvmordsforebygging. Hun har hatt styreverv i Hordaland Fylkeslag og sitter nå som  styremedlem i LEVE’s Landsstyre. I utarbeidelsen av nullvisjonen og handlingsplanen for selvmordsforebygging i Bergen kommune var Ingvild en aktiv bidragsyter. Hun sitter nå i ressursgruppe til Bergen kommune som sørger for at implementeringen går etter planen. Ingvild er utdannet økonom og jobber til daglig i Geotech.

Simon.jpg

Simon Molvær Grimstad

Styremedlem

Simon jobber som sosionom ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering ved Ålesund sykehus. Han er også kursleder for Vivat selvmordsforebygging. Simon er engasjert i tematikkene selvmordsforebygging og sorgarbeid. Han har politisk erfaring fra Kristelig Folkeparti og vært folkevalgt som kommunestyrerepresentant i gamle Ålesund kommune (2011-2017) og vararepresentant til Stortinget (2013-2021).

AndersLieBrenna.jpg

Anders Lie Brenna

Styremedlem (vara)

Anders er nyhetsredaktør i fagpressepublikasjonen Europower, og har lang erfaring fra pressen. Han mistet sin sønn i selvmord i 2020, og er opptatt av mer åpenhet om selvmord i mediene.