Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging

Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging ble etablert i 2020.

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen sliter alene med selvmordstanker. Vi arbeider for at de og deres pårørende får den hjelpen de trenger. Vi ønsker å bidra til et samfunn som er tryggere for mennesker som opplever selvmordstanker.

Våre verdier er åpenhet, omsorg og håp.

Med åpenhet mener vi at vi verdsetter og støtter alt som på en omsorgsfull og trygg måte bidrar til å minke stigma og tabu omkring selvmord, både i samfunnet og hos enkeltmennesket. Slik ønsker vi å bidra til et samfunn der de som sliter våger å be om hjelp, og deres pårørende kan be om støtte.

Med omsorg mener vi vår evne som medmennesker til å ha medfølelse med en annens opplevelse; vår evne til å sette dagliglivet til side for å virkelig kunne se våre medmennesker, både de som står oss nær og de vi krysser i gata. Denne evnen til omsorg mener vi er en grunnpilar i et samfunn som er tryggere for de som går med tanker om å ta sitt eget liv.

 

Pandora fikk en eske som hun ikke hadde lov til å åpne; men hun kunne ikke motstå fristelsen. Da hun lettet på lokket flommet all verdens sykdom og forferdelse ut og dekket jorden.

Skrekkslagen tittet hun oppi esken. Helt nederst lå Elpis, håpets ånd. Akkurat som Pandora oppdaget Elpis kan vi oppdage håp i de mørkeste stundene.

Håp står sentralt i alt selvmordsforebyggende arbeid og er en av våre kjerneverdier.

 

 

 

 

Styremedlem og
Daglig Leder Nina Clarke

Nina er trebarnsmor men mistet sin yngste sønn i selvmord 4 april 2016. Hun ble siden vært nestleder i en mellomstor frivillig organisasjon i Storbritannia som arbeider med selvmordsforebygging blant unge (www.papyrus-uk.org); der etablerte hun avdelingen i London og ledet selvmordsforebyggingsarbeidet i lokalmiljøet der. Hun arbeider i dag som sertifisert freelance kursleder for VIVAT Selvmordsforebygging, et av helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. 

Hun er også stiftelsens daglige leder.

Styreleder
Ingvild Kjørrefjord

Ingvild er mor til to små gutter. Hun mistet sin bror i 2013. Tapet av sin bror og fødselen av sine to sønner ble starten på en brennende engasjement for selvmordsforebygging. Hun har hatt styreverv i Hordaland Fylkeslag og sitter nå som  styremedlem i LEVE’s Landsstyre. I utarbeidelsen av nullvisjonen og handlingsplanen for selvmordsforebygging i Bergen kommune var Ingvild en aktiv bidragsyter. Hun sitter nå i ressursgruppe til Bergen kommune som sørger for at implementeringen går etter planen. Ingvild er utdannet økonom og jobber til daglig i Innovasjon Norge. 

Styremedlem
Simon Molvær Grimstad

Simon er utdannet sosionom (Master of Social Work), er Vivat-kursleder, kirkelig ansatt og sorggruppeleder ved Akershus Universitetssykehus. Han skrev master oppgaven sin ved VID Vitenskapelige Høyskole om «Hvilke erfaringer og intensjoner om selvmordsforebyggende arbeid har
sosionomstudenter ved VID etter gatekeeper-opplæring og praksisstudier?». Han er styremedlem i LEVE Oslo og er veileder for deres likepersonstilbud.

ELPIS selvmordsforebygging

Har du spørsmål?