Visjon

ELPIS har en null visjon for sitt arbeid.

ELPIS mener at alle selvmord er tragedier
og at hele samfunnet, også de som har det vanskelig, kan arbeide systematisk og proaktivt for å forhindre selvmord.

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen strever med selvmordstanker alene. Vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Kjerneverdier

Åpenhet, omsorg og håp

Med åpenhet mener vi at vi verdsetter og støtter alt som på en omsorgsfull og trygg måte bidrar til å minske stigma og tabu omkring selvmord, både i samfunnet og hos enkeltmennesket. Åpenhet bidrar til at de som sliter, og deres pårørende ber om hjelp.

Med omsorg mener vi vår evne som medmennesker til å ha medfølelse med en annens opplevelse; vår evne til å sette dagliglivet til side for å virkelig kunne se våre medmennesker, både de som står oss nær og de vi krysser i gata. Denne evnen til omsorg mener vi er en grunnpilar i et samfunn som er tryggere for de som går med tanker om å ta sitt eget liv.

Pandora fikk en eske som hun ikke hadde lov til å åpne; men hun kunne ikke motstå fristelsen. Da hun lettet på lokket flommet all verdens sykdom og forferdelse ut og dekket jorden. Skrekkslagen tittet hun oppi esken. Helt nederst lå Elpis, håpets ånd.

Akkurat som Pandora oppdaget Elpis kan mennesket oppdage håp i de mørkeste stundene. Håp står sentralt i alt selvmordsforebyggende arbeid og er den tredje av våre kjerneverdier.

Hva ELPIS gjør

Vi deler selvmordsforebyggende arbeid inn i tre områder: forebygging, intervensjon og ettervern.  

Dette er ELPIS sitt hovedfokus område; med det mener vi at vi utvikler og fremmer veiledere, verktøy og tilbud som kan være til hjelp for de som ønsker å hjelpe både seg selv og andre når selvmordstanker eller selvmordshandlinger  oppstår. 

Vi vet at selvmordtanker oftest oppstår når mange forskjellige belastninger oppleves som overveldende for et enkelt individ. Vi tror at hvis vi kan bli flinkere til å be om hjelp, og til å se og støtte hverandre og takle alle de forskjellige utfordringene vi opplever, så kan vi kanskje minke presset enkeltindivider opplever og dermed minke antall selvmord.

Å miste noen slik kan være det vanskeligste vi opplever i livet, og det å støtte noen som har mistet kan også føles overveldende. Vi vet også at de som mister noen i selvmord har selv statistisk større fare for å ta sitt eget liv. Det er derfor viktig at selvmordsetterlatte får den hjelp og støtte de trenger.

Det finnes mange undervisningsprogram for å styrke barn og unges evne til å mestre motgang i livet. Gode eksempler er Zippys Venner og Passport fra organisasjonen Voksne for barn, og  Youth Aware Mental Health YAM som leveres av Mental Helse.  For voksne ved skoler anbefaler vi programmet LivetPåTimeplanen som er utviklet av RVTS Vest.  

Foreningen har mange gode ressurser som kan bistå etterlatte ved selvmord. De har fylkeslag over hele landet, sorg-grupper og tilbyr individuelle samtaler med likepersoner som selv har opplevd et lignende tap.

Har du eller din organisasjon/ bedrift mistet noen i selvmord?

Hvis du eller din organisasjon har mistet noen i selvmord har du rett på hjelp fra ditt lokale kriseteam. Dette er spesielt viktig hvis den som døde var kjent av mange, enten gjennom lokalsamfunnet og/ eller sosiale medier. Hvis du likevel trenger hjelp i en situasjon der du har omsorg for selvmordsetterlatte så kontakt oss.

Styret i Stiftelsen ELPIS

Nina Danielsen

Styremedlem og daglig leder

Nina er trebarnsmor men mistet sin yngste sønn i selvmord i 2016. Hun ble siden nestleder i en mellomstor frivillig organisasjon i Storbritannia som arbeider med selvmordsforebygging blant unge (www.papyrus-uk.org); der etablerte hun avdelingen i London og ledet selvmordsforebyggingsarbeidet i lokalmiljøet der. Hun arbeider i dag som sertifisert freelance kursleder for VIVAT Selvmordsforebygging, et av helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. 

Hun er også stiftelsens daglige leder.

Ingvild Kjørrefjord

Styreleder

Ingvild er mor til to små gutter. Hun mistet sin bror i 2013. Tapet av sin bror og fødselen av sine to sønner ble starten på en brennende engasjement for selvmordsforebygging. Hun har hatt styreverv i Hordaland Fylkeslag og sitter nå som  styremedlem i LEVE’s Landsstyre. I utarbeidelsen av nullvisjonen og handlingsplanen for selvmordsforebygging i Bergen kommune var Ingvild en aktiv bidragsyter. Hun sitter nå i ressursgruppe til Bergen kommune som sørger for at implementeringen går etter planen. Ingvild er utdannet økonom og jobber til daglig i Innovasjon Norge. 

Simon Molvær Grimstad

Styremedlem

Simon er utdannet sosionom (Master of Social Work), er Vivat-kursleder, kirkelig ansatt og sorggruppeleder ved Akershus Universitetssykehus. Han skrev master oppgaven sin ved VID Vitenskapelige Høyskole om «Hvilke erfaringer og intensjoner om selvmordsforebyggende arbeid har
sosionomstudenter ved VID etter gatekeeper-opplæring og praksisstudier?». 

Anders Lie Brenna

Styremedlem (vara)

Anders er nyhetsredaktør i fagpressepublikasjonen Europower, og har lang erfaring fra pressen. Han mistet sin sønn i selvmord i 2020, og er opptatt av mer åpenhet om selvmord i mediene.

ELPIS selvmordsforebygging

Har du spørsmål?