Elpis i Media

Selvmordstanker - Hvordan få det bedre?
Mange har tanker om selvmord i løpet av livet, en av tjue blant oss har selvmordstanker, og du kan ha det uten å være psykisk syk. Selvmordstanker er spesielt vanlig i forbindelse med belastning og påkjenning, som for eksempel ved samlivsbrudd, konflikt, sykdom eller utfordringer i arbeidslivet. Noen opplever mye utenforskap, mobbing og prestasjonspress. Selvmordstanker er ikke et tegn på svakhet, men et tegn på at livet ikke er slik det bør være, og at det må endring til for å få det bedre.
Bekymret for at en venn skal ta selvmord?
ELPIS ønsker å nå ut til studenter som kanskje tenker på selvmord eller som er bekymret for en venn, for å si at det finnes hjelp og håp, at selvmordstanker ikke behøver å føre til handling. Stiftelsen har derfor bidratt til to innlegg på "Studenter Spør" , Studentsamskipnaden i Oslo sitt forum for studenter. Det ene innlegget handler om hva man kan gjøre hvis man tror at en venn har selvmordstanker
Selvmord er et folkehelseproblem
Ingen annen dødsårsak blir møtt med slik stillhet, resignasjon og passivitet, skriver Nina Danielsen, daglig leder i Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging i Nettavisen. Regjeringens handlingsplan må følges opp med spesifikke tiltak og midler.
Som lyn fra klar himmel
Hvis vi skal klare å forebygge selvmord blant dem som ikke sier noe om det på forhånd må vi forbedre alles forståelse" sier Daglig Leder i Stiftelsen ELPIS i denne kronikken i NRK.
Hadde jeg visst mer hadde han levd i dag
Grunnlegger og Daglig Leder av Stiftelsen ELPIS, Nina Danielsen, forteller om da hun mistet sønnen sin Daniel i 2016 og om hvordan sønnens tragiske selvmord motiverte henne til å starte stiftelsen.