Ressurser

Arbeider du i skolen?

Unge som opplever mye press kan komme til å tenke på selvmord. 

Selvmord er faktisk hovedårsaken til dødsfall blant unge under 30 i Norge. 

Mange voksne i skolen vil gjerne hjelpe men kan av forskjellige grunner komme til å avfeie, avvise eller unngå signalene.

Vi i Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging mener at alle kan bidra til selvmordsforebygging på sin unike måte.

Vi har skrevet dette informasjonsheftet for at voksne i skolen skal kunne få vite mer om hvordan de kan oppdage og hjelpe barn og unge som sliter med selvmordstanker. 

Heftet er lettlest og er nyttig for alle voksne, uansett hvilken rolle de har i skolen. 

Man vet aldri hvem en ung person får tillit til og velger å åpne seg for.

Kjenner du noen som skader seg selv?

Mennesker som skader seg selv har ikke nødvendigvis selvmordstanker. 

Men det kan likevel være skremmende og vondt, både for dem selv og deres pårørende. 

Vi har utarbeidet et hefte for deg som støtter noen som driver med selvskading, slik at du kan føle deg mindre alene og vite at det er håp

Ressurser for deg som har selvmordstanker

Her finner du forslag til forskjellige verktøy og teknikker som andre synes er hjelpsomme. Alle er forskjellige, så prøv deg frem! 

Husk at det alltid er en god ide å ta kontakt med fastlegen din. De har taushetsplikt. Si rett ut at du har selvmordstanker og trenger hjelp.

Hvis du vet om flere hjelpsomme verktøy som ikke er listet her, eller synes det mangler noe, så send oss en epost på post@elpis.no eller kontakt oss gjennom Facebook eller Instagram

Hjelp for deg som føler deg alene med selvmordstankene

Du føler deg kanskje alene, men faktisk anslås det at 1 av 4 mennesker opplever selvmordstanker på et eller annet tidspunkt i livet. Det er det få som vet, fordi vi snakker så sjeldent om det.

Mange synes det er fint å høre om andre som har vært i lignende situasjoner, og dermed få inspirasjon til at ting kan bli bedre igjen. Heldigvis finnes det mennesker som deler sine historier. Her er noen forslag:

The Human Aspect har laget et video bibliotek der vanlige mennesker forteller hvordan de overkom sitt livs største utfordring. Klikk her for inspirasjon og støtte.

Selvmordspodden har flere episoder der mennesker forteller om hvordan de fant veien ut av mørket. Episode 15 kan være ekstra hjelpsom, den finner du her.

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har også delt noen fine filmer om det å overleve selvmordstanker her.

Andre støtte-organisasjoner

Noen av de som har selvmordstanker vet hva som forårsaker dem. De kan få god hjelp fra spesifikke interesse-organisasjoner. Her er en liste over slike organisasjoner, med lenker til nettsiden deres. Bla nedover og se om noe passer deg og dine utfordringer. Ta kontakt, de vil gjerne hjelpe deg.

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon 116 111 (døgnåpen)
Chat: www.116111.no (døgnåpen)
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep.

Alternativ til Vold (ATV)
www.atv-stiftelsen.no
Et profesjonelt  behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

Amathea
Telefon 90 65 90 60 (mandag til fredag 8-20)
www.amathea.no
Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

AA Anonyme alkoholikere
Telefon 911 77 770 (hverdager 11-15 og alle dager 18–22)
www.anonymealkoholikere.no

Angstringen
Telefon 22 22 35 30 (mandag-torsdag 10–13)
www.angstringen.no
Angstringene er  selvhjelpsgrupper drevet av folk som selv har angst.

Arbeidslivstelefonen
Telefon 22 56 67 00
www.mentalhelse.no
Drives av Mental Helse

Barneombudet
Telefon 22 99 39 50 (mandag–fredag 8-15)
Spør Barneombudet (for deg under 18 år)
www.barneombudet.no

Barn og unge pårørende
Telefon 90 90 48 48 mandag: 12-19, tirsdag, onsdag, fredag: 12–15, torsdag: 09–15
Chat: www.ungeparorende.no mandag, onsdag og fredag: 10–19, tirsdag og torsdag: 10–15

BarSnakk – Barn av rusmisbrukere
Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere
www.barnavrus.no (mandag til onsdag 12-20, torsdag-fredag 12-16

Bipolarforeningen
Tilbud om likepersonssamtale for medlemmer. En likeperson er en erfaringsekspert som har tid til å snakke med nettopp deg. Tilbudet gjelder alle som er berørt av depresjon og bipolar lidelse, enten du
har diagnosen selv, er pårørende eller fagpersonell.
www.bipolarforeningen.no

DIXI Ressurssenter for voldtatte
Telefon 22 44 40 50 (mandag til fredag 09–15 (torsdag 10–15)
www.dixi.no

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)
Støttetelefon 911 27 454
www.ftpn.no

Hjelpekilden Norge
Tlf: 91 77 27 06 (hverdager 09-15)
www.hjelpekilden.no
Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser.

Hjelpelinjen for spilleavhengige
Telefon 800 80 040 (alle dager 9–18)
Chat: www.hjelpelinjen.no (hverdager 11–15)

ichatten
Chat: www.ichatten.no (mandag og torsdag kl. 17-20)
Hos ichatten vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

Ivareta – pårørende berørt av rus
Telefon 800 40 567
www.ivareta.no
Er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat samtalen skal ha god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon.

Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie
Telefon 800 48 500 (hele døgnet)
Chat: www.kameratstotte.no

KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester)
Telefon: 22 34 09 50
https://reform.no/tjenester/
KAST er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex.

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Telefon 23 22 79 30
www.kirkeligressurssenter.no

Kompasset (Blå Kors)
Telefon: 22 03 27 40
www.blaakors.no/kompasset
Tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol eller andre rusproblemer.

Kors på halsen (Røde Kors)
Telefon 800 33 321 (mandag–fredag 14–22)
Chat: www.korspaahalsen.no
Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år). Tjenesten er gratis og du kan være anonym

Krisesenteret
www.krisesenter.com
Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Finn senteret nærmest deg – oversikt på nettsiden.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
www.ivareta.no/
Telefon 800 40 567 (hverdager 9-15)
Rådgivning og støttetelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
www.lpp.no
Telefon 22 49 19 22 (mandag–fredag 10–15, tirsdag til 19)
Rådgivningstelefon for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
www.wso.no
Telefon 22 41 35 90 (man, ons og fredag 12–15)
Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
www.leve.no

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Telefon 955 20 848 (mandag – torsdag kl. 12-18, søndager kl. 17-21)
Chat: www.ifss.no (tirsdager kl. 16-19 og søndager kl. 17-21)
Tjenestene til LFSS bemannes av folk med egenerfaring.

NA – Anonyme narkomane i Norge
Telefon 905 29 359 (mandag–fredag 17–19)
www.nanorge.org

Nasjonalforeningens demenslinje
Telefon 23 12 00 40 (hverdager 9-15)
www.nasjonalforeningen.no

NKS Veiledningssenter
Telefon 400 31 093
www.sanitetskvinnene.no/veiledningssenter
For pårørende til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser

OA Norge – anonyme overspisere
Telefon 901 55 748 (torsdag 19–21)
www.anonymeoverspisere.no

Overgrep.no
www.overgrep.no
Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

Papillon
www.papillonbergen.no
Chat for ungdom som lever under negativ sosial kontroll eller har behov for samtale, råd eller veiledning. Drives av helse- og sosialarbeidere.

Reform – ressurssenter for menn
Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17–20)
www.reform.no

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Telefon: 948 17 818
Epost: info@nettros.no
Chat: www.nettros.no

Rustelefonen

Gir informasjon og veiledning til de som er bekymret over eget eller noen andres rusmiddelbruk.

Telefon: 915 08588

Chat-tjeneste: www.rustelefonen.no

Seksuelle overgrep
Telefon 800 57 000 (døgnåpen)
www.hfsm.no
Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende

Sex og samfunn
Chat tjeneste: www.sexogsamfunn.no
Telefon 22 99 39 00
post@sexogsamfunn.no

SnakkOmMobbing
www.snakkommobbing.no (man–tors, søn kl 15-21)
Anonym chattetjeneste for alle som er berørt av mobbing

Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS)
Telefon 22 94 00 10 (man-tors 9–16)
www.spisfo.no

SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn
Telefon 22 42 42 02
www.ssmm.no

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
Telefon 51 51 59 59
http://www.tips-info.com

Gir råd og veiledning dersom du er bekymret for at du selv eller noen dw.tips-info.comu kjenner har psykiske problemer.

Ung.no
www.ung.no
Det offentliges informasjonskanal for ungdom

UngePårørende.no

En fin nettside der barn over 7 år får tilpasset hjelp på sitt nivå. 

https://ungeparorende.no/

Unghjelp.no
www.unghjelp.no
Hjelp til refinansiering og gjeldsproblemer for unge

Ungdomstelefonen
Telefon 400 00 777 (søn–tor 18-22)
chat (tir–tor 18-22)
www.ungdomstelefonen.no
Unge voksne svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet

Ungprat.no/City Changers
www.ungprat.no
City Changers tilbyr anonym rask gratis samtaletjeneste til barn og unge mellom 12-29 år som trenger noen å prate med. Send SMS «Prat» til 2474 og de kobler deg med en samtalepartner innen 24 timer. Det er en frivillig organisasjon som består av engasjerte mennesker med helsefaglig/ pedagogisk bakgrunn.

Vern for eldre
Nasjonal kontakttelefon 800 30 196 (mandag–fredag 09-15)
www.vernforeldre.no

Vold- og overgrepslinjen (VO)
Telefon 116 006 (hele døgnet)
www.volinjen.no
Vo er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Youchat
www.helseutvalget.no (mandag og torsdag 17.30–20.30)
Youchat er et samtaletilbud på chat for ungdom i alderen 13-25 år, der unge skeive voksne svarer og snakker om alt fra sex og forelskelse til rus og mobbing.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)
Telefon 55 55 33 39 (hverdager 9-15)
Chat hverdager 10-15 (14.30 torsdager)
https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld

Tips for bruk av internett ved selvmordstanker

Mange ønsker å snakke om selvmord på nettet. Det kan være veldig nyttig, men det kan gjøre ting verre for noen. Her er noen nyttige tips fra Australia (klikk på lenkene):

  1. Følg chatsafe på Instagram 
  2. #chatsafe sine topp 10 tips 
  3. Veiledning for ungdom om å kommunisere trygt om selvmord på nettet
  4. Chatsafe på facebook

Sikkerhetsplan for deg som får selvmordstanker igjen og igjen

Det er mange forskjellige grunner til at selvmordstanker oppstår, og de fleste trenger hjelp over tid for å få det bedre. Hvis selvmordstankene er på avstand akkurat nå kan det være en god ide å lage en  sikkerhetsplan som du kan bruke skulle de begynne å bli sterkere.  Der kan du selv skrive opp

  • Dine faresignaler (hvordan vet du at du begynner å få selvmordstanker igjen? Hva «trigger» deg?)
  • Dine strategier og løsninger: Hva pleier å hjelpe deg når du begynner å utvikle selvmordstanker
  • Ditt nettverk: Hvem kan du ringe til dersom livet skulle bli ekstra vanskelig.

Du kan laste ned din egen sikkerhetsplan her, eller du kan bruke appen Stay Alive. 

Du kan se en fin film om to som fyller ut en slik plan sammen her. Den har også forslag til ting du kan skrive inn.

Legg til din overskrift her