Hvem kan hjelpe med selvmordstanker?

ELPIS tilbyr informasjon og opplæring men har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon. Men det finnes mange som kan og vil hjelpe. Mange selvmordsnære som har fått støtte av nødetaten lever i dag gode liv.

Fastlege

Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116117.

Lokal legevakt

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116117.

På legevakten får du hjelp til å finne ut hva du bør gjøre. Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Lokal legevakt 116117 er åpen døgnet rundt

Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite.

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Øvrige tjenester der du kan få hjelp
  • helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom
  • psykisk helse- og rustjeneste, inkl. psykolog
  • «Rask psykisk helsehjelp» (i noen kommuner)
  • hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenesten
  • psykososialt kriseteam

På kommunens nettsider finner du kontaktinformasjon til tjenestene.

Noen ganger kan det være behov for å få bistand fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegen og kommunens psykolog kan henvise deg til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

Døgnåpne hjelpetelefoner du kan kontakte:

Frivillige ved hjelpetelefoner er ofte gode til å lytte og kan hjelpe deg til å sette ord på smerten, få litt ro og orden i hodet eller tenke i litt nye baner. 

Hjelpetelefoner:

  • Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie – Døgnåpen tlf. 800 48 500

Hjelp i Oslo

Ressurs

Telefon

Psykiatrisk Legevakt, Storgata 40

116117 (døgnåpen)

Rask Psykisk Helsehjelp

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/#gref

Akutteam ved DPS

Vinderen: 22 49 84 74

Lovisenberg: 24 07 45 00

Nydalen DPS: 23 02 33 01

Søndre Oslo: 99 21 65 29

AHUS: 67 95 50 00

Ung Arena

https://www.ungarenaoslo.no/

Krisesenteret i Oslo

22 48 03 80 (døgnåpen)

Studenthelsetjensten i Oslo

22 85 33 00
Sosial og Ambulant akuttjeneste23 48 70 90 (døgnåpen)
 
Hvis du har fått henvsning til psykolog fra lege og har fått en lang liste med spesialister kan du ringe Informasjonstjenesten på telefon 800 41 004. De har informasjon om ventetider og hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har. 

Kurs i selvmordsforebygging

Hjelp i Bergen

Ressurs

Kontakt

Livkrisehjelpen ved Bergen Legevakt. Tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.

 

Tlf 55 56 87 54

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/akutt-helsehjelp/livskriser/hjelp-til-mennesker-i-livskrise

Helsestasjon for ungdom, er et tilbud til jenter og gutter fra 13 og opp til 23 år. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke bestille time.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/helsetjenester-for-barn-og-unge/helsestasjon-for-ungdom/helsestasjon-for-ungdom

Helsestasjon for studenter, for deg opp til 25 år som er student i Bergen. Helsestasjon for studenter holder til på Engen helsestasjon.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/helsestasjon-for-ungdom-og-studenter-ved-engenhelsestasjon/

Psykiske helsetjenester i kommunen.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/psykiske-helsetjenester-i-kommunen

Hvis du bekymrer deg for at noen har en alvorlig psykisk sykdom

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/bekymringsmelding-ved-mistanke-om-alvorlig-psykisk-sykdom

Hjelp i Trondheim

Vi ønsker å utvide listen vår. Kan du bidra? send oss en epost på post@elpis.no

Hjelp i Kristiansand

Ungprat.no
www.ungprat.no
Ung Prat tilbyr anonym rask gratis samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år på Sørlandet. Send SMS «Prat» til 2474 og de kobler deg med en samtalepartner innen 24 timer. Dere kan da tekste, ringe, eller møtes på kafe, alt etter som hva du foretrekker. Alle samtalepartnere i UngPrat.no er frivillige og har relevant fagkompetanse og erfaring. 

Åpningstider: Man – Fre 08:00 – 21:00

Hjelp i Stavanger

Ambulant akutteam ved Stavanger universitetss-sjukehus  Telefon 91651005. Åpningstid: Hverdager 09-21, helger 12-19.

Ambulant Akutteam Jæren: Telefon 47459797/ 51776940

Ikke nøl med å ringe disse numrene for å få råd i enhver situasjon som omhandler selvmord.

Har du spørsmål?