Hvem kan hjelpe med selvmordstanker?

ELPIS tilbyr informasjon og opplæring men har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon. Men det finnes mange som kan og vil hjelpe. Mange selvmordsnære som har fått støtte av nødetaten lever i dag gode liv.

Fastlege

Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116117.

Lokal legevakt

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116117.

På legevakten får du hjelp til å finne ut hva du bør gjøre. Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Lokal legevakt 116117 er åpen døgnet rundt

Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite.

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Øvrige tjenester der du kan få hjelp
  • helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom
  • psykisk helse- og rustjeneste, inkl. psykolog
  • «Rask psykisk helsehjelp» (i noen kommuner)
  • hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenesten
  • psykososialt kriseteam

På kommunens nettsider finner du kontaktinformasjon til tjenestene.

Noen ganger kan det være behov for å få bistand fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegen og kommunens psykolog kan henvise deg til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

Døgnåpne hjelpetelefoner du kan kontakte:

Frivillige ved hjelpetelefoner er ofte gode til å lytte og kan hjelpe deg til å sette ord på smerten, få litt ro og orden i hodet eller tenke i litt nye baner. 

Hjelpetelefoner:

  • Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie – Døgnåpen tlf. 800 48 500

Andre støtte-organisasjoner

Noen av de som har selvmordstanker vet hva som forårsaker dem. De kan få god hjelp fra spesifikke interesse-organisasjoner. Her er en liste over slike organisasjoner, med lenker til nettsiden deres. Bla nedover og se om noe passer deg og dine utfordringer.

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon 116 111 (døgnåpen)
Chat: www.116111.no (døgnåpen)
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep.

Alternativ til Vold (ATV)
www.atv-stiftelsen.no
Et profesjonelt  behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

Amathea
Telefon 90 65 90 60 (mandag til fredag 8-20)
www.amathea.no
Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

AA Anonyme alkoholikere
Telefon 911 77 770 (hverdager 11-15 og alle dager 18–22)
www.anonymealkoholikere.no

Angstringen
Telefon 22 22 35 30 (mandag-torsdag 10–13)
www.angstringen.no
Angstringene er  selvhjelpsgrupper drevet av folk som selv har angst.

Arbeidslivstelefonen
Telefon 22 56 67 00
www.mentalhelse.no
Drives av Mental Helse

Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Kontortelefon: 22 20 99 83 med svarer
Andre henvendelser, mobil: 476 51 108
www.aurora-stoetteforening.no

Barneombudet
Telefon 22 99 39 50 (mandag–fredag 8-15)
Spør Barneombudet (for deg under 18 år)
www.barneombudet.no

Barn og unge pårørende
Telefon 90 90 48 48 mandag: 12-19, tirsdag, onsdag, fredag: 12–15, torsdag: 09–15
Chat: www.ungeparorende.no mandag, onsdag og fredag: 10–19, tirsdag og torsdag: 10–15

Barnekreftforeningen
www.barnekreftforeningen.no
Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft.

BarSnakk – Barn av rusmisbrukere
Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere
www.barnavrus.no (mandag til onsdag 12-20, torsdag-fredag 12-16

Bipolarforeningen
Tilbud om likepersonssamtale for medlemmer. En likeperson er en erfaringsekspert som har tid til å snakke med nettopp deg. Tilbudet gjelder alle som er berørt av depresjon og bipolar lidelse, enten du
har diagnosen selv, er pårørende eller fagpersonell.
www.bipolarforeningen.no

DIXI Ressurssenter for voldtatte
Telefon 22 44 40 50 (mandag til fredag 09–15 (torsdag 10–15)
www.dixi.no

Dopingkontakten
Telefon 800 50 200 (tirsdag-fredag 11-18)
En telefon for deg som har spørsmål om doping.
Chat: www.antidoping.no (tirsdag-fredag 11-18)

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)
Støttetelefon 911 27 454
www.ftpn.no

Hjelpekilden Norge
Tlf: 91 77 27 06 (hverdager 09-15)
www.hjelpekilden.no
Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser.

Hjelp til Hjelp
www.hjelptilhjelp.no
Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk helsehjelp uansett hvor i landet du bor.

Hjelpelinjen for spilleavhengige
Telefon 800 80 040 (alle dager 9–18)
Chat: www.hjelpelinjen.no (hverdager 11–15)

ichatten
Chat: www.ichatten.no (mandag og torsdag kl. 17-20)
Hos ichatten vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

Informasjonstelefonen Korona virus (Folkehelseinstituttet)
Telefon 815 55 015 (hverdager 08-18, helger 10-16)
www.fhi.no

Ivareta – pårørende berørt av rus
Telefon 800 40 567
www.ivareta.no
Er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat samtalen skal ha god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon.

Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie
Telefon 800 48 500 (hele døgnet)
Chat: www.kameratstotte.no

KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester)
Telefon: 22 34 09 50
www.reform.no
KAST er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex.

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Telefon 23 22 79 30
www.kirkeligressurssenter.no

Kompasset (Blå Kors)
Telefon: 22 03 27 40
www.blaakors.no/kompasset
Tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkoholeller andre rusproblemer.

Kors på halsen (Røde Kors)
Telefon 800 33 321 (mandag–fredag 14–22)
Chat: www.korspaahalsen.no
Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år). Tjenesten er gratis og du kan være anonym

Kreftforeningen
Telefon 21 49 49 21 (mandag – fredag kl 9 – 15:45)
Chat: www.kreftforeningen.no (mandag – fredag kl 9 – 15:45)
Råd til deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende

Krisesenteret
www.krisesenter.com
Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Finn senteret nærmest deg –
oversikt på nettsiden.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
www.ivareta.no/
Telefon 800 40 567 (hverdager 9-15)
Rådgivning og støttetelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
www.lpp.no
Telefon 22 49 19 22 (mandag–fredag 10–15, tirsdag til 19)
Rådgivningstelefon for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
www.wso.no
Telefon 22 41 35 90 (man, ons og fredag 12–15)
Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
www.leve.no

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Telefon 955 20 848 (mandag – torsdag kl. 12-18, søndager kl. 17-21)
Chat: www.ifss.no (tirsdager kl. 16-19 og søndager kl. 17-21)
Tjenestene til LFSS bemannes av folk med egenerfaring.

Link Oslo – Senter for selvhjelp og frivillighet
Telefon 22 96 15 40 (hverdager 9-15)
www.linkoslo.no

NA – Anonyme narkomane i Norge
Telefon 905 29 359 (mandag–fredag 17–19)
www.nanorge.org

Nasjonalforeningens demenslinje
Telefon 23 12 00 40 (hverdager 9-15)
www.nasjonalforeningen.no

NKS Veiledningssenter
Telefon 400 31 093
www.sanitetskvinnene.no/veiledningssenter
For pårørende til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser

OA Norge – anonyme overspisere
Telefon 901 55 748 (torsdag 19–21)
www.anonymeoverspisere.no

Overgrep.no
www.overgrep.no
Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

Papillon
www.papillonbergen.no
Chat for ungdom som lever under negativ sosial kontroll eller har behov for samtale, råd eller veiledning. Drives av helse- og sosialarbeidere.

Reform – ressurssenter for menn
Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17–20)
www.reform.no

Rettighetstelefonen
www.rettighetstelefonen.no
Telefon 21 45 60 07 (tirsdag og torsdag fra 18–21)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Telefon: 948 17 818
Epost: info@nettros.no
Chat: www.nettros.no

Rustelefonen

Gir informasjon og veiledning til de som er bekymret over eget eller noen andres rusmiddelbruk.

Telefon: 915 08588

Chat-tjeneste: www.rustelefonen.no

Seksuelle overgrep
Telefon 800 57 000 (døgnåpen)
www.hfsm.no
Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende

Sex og samfunn
Chat tjeneste: www.sexogsamfunn.no
Telefon 22 99 39 00
post@sexogsamfunn.no

SnakkOmMobbing
www.snakkommobbing.no (Søn – Tors kl 15-21)
En anonym chattetjeneste hvor unge som er berørt av mobbing kan henvende seg

SnakkOmPsyken
www.snakkompsyken.no (Søn – Tors kl 15-21)
En anonym chattetjeneste for barn og unge som har behov for å snakke om tanker og følelser, eller en vanskelig situasjon der er i.

Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS)
Telefon 22 94 00 10 (mandag, tirsdag og fredag kl. 9–16 (stengt mellom 11.30 og 12.15))
www.spisfo.no

SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn
Telefon 22 42 42 02
www.ssmm.no

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
Telefon 51 51 59 59
www.tips-info.com
Gir råd og veiledning dersom du er bekymret for at du selv eller noen du kjenner har psykiske problemer.

Ung.no
www.ung.no
Det offentliges informasjonskanal for ungdom

Ungdomstelefonen
Telefon 400 00 777 (søndag–torsdag 18-22)
chat (tirsdag–torsdag 18-22)
www.ungdomstelefonen.no
Unge voksne svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet

Ungkreft
www.ungkreft.no
Ung Kreft hjelper unge kreftrammede og pårørende gjennom nedturene og oppturene.

Vern for eldre
Nasjonal kontakttelefon 800 30 196 (mandag–fredag 09-15)
www.vernforeldre.no

Vold- og overgrepslinjen (VO)
Telefon 116 006 (hele døgnet)
www.volinjen.no
Vo er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Youchat
www.helseutvalget.no (mandag og torsdag 17.30–20.30)
Youchat er et samtaletilbud på chat for ungdom i alderen 13-25 år, der unge skeive voksne svarer og snakker om alt fra sex og forelskelse til rus og mobbing.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)
Telefon 55 55 33 39 (hverdager 9-15)
Chat hverdager 10-15 (14.30 torsdager)
https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld

Hjelp i Oslo

Ressurs

Telefon

Psykiatrisk Legevakt, Storgata 40

116117 (døgnåpen)

Rask Psykisk Helsehjelp

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/#gref

Krisesenteret i Oslo

22 48 03 80 (døgnåpen)

Ung Arena

https://www.ungarenaoslo.no/
   
 
Hvis du har fått henvsning til psykolog fra lege og har fått en lang liste med spesialister kan du ringe Informasjonstjenesten på telefon 800 41 004. De har informasjon om ventetider og hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har.  

Hjelp i Bergen

Ressurs

Kontakt

Livkrisehjelpen ved Bergen Legevakt. Tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.

 

Tlf 55 56 87 54

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/akutt-helsehjelp/livskriser/hjelp-til-mennesker-i-livskrise

Helsestasjon for ungdom, er et tilbud til jenter og gutter fra 13 og opp til 23 år. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke bestille time.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/helsetjenester-for-barn-og-unge/helsestasjon-for-ungdom/helsestasjon-for-ungdom

Helsestasjon for studenter, for deg opp til 25 år som er student i Bergen. Helsestasjon for studenter holder til på Engen helsestasjon.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/helsestasjon-for-ungdom-og-studenter-ved-engenhelsestasjon/

Psykiske helsetjenester i kommunen.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/psykiske-helsetjenester-i-kommunen

Hvis du bekymrer deg for at noen har en alvorlig psykisk sykdom

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/bekymringsmelding-ved-mistanke-om-alvorlig-psykisk-sykdom

Hjelp i Trondheim

Vi ønsker å utvide listen vår. Kan du bidra? send oss en epost på post@elpis.no

Hjelp i Kristiansand

Ungprat.no
www.ungprat.no
Ung Prat tilbyr anonym rask gratis samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år på Sørlandet. Send SMS «Prat» til 2474 og de kobler deg med en samtalepartner innen 24 timer. Dere kan da tekste, ringe, eller møtes på kafe, alt etter som hva du foretrekker. Alle samtalepartnere i UngPrat.no er frivillige og har relevant fagkompetanse og erfaring. 

Åpningstider: Man – Fre 08:00 – 21:00

Hjelp i Stavanger

Ambulant akutteam ved Stavanger universitetss-sjukehus  Telefon 91651005. Åpningstid: Hverdager 09-21, helger 12-19.

Ambulant Akutteam Jæren: Telefon 47459797/ 51776940

Ikke nøl med å ringe disse numrene for å få råd i enhver situasjon som omhandler selvmord.

Har du spørsmål?