Få hjelp

Hvem kan hjelpe med selvmordstanker?

ELPIS tilbyr informasjon og opplæring men har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon. Men det finnes mange som kan og vil hjelpe. Mange selvmordsnære som har fått støtte av nødetaten lever i dag gode liv.

Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116117.

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116117.

På legevakten får du hjelp til å finne ut hva du bør gjøre. Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Lokal legevakt 116117 er åpen døgnet rundt

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite.

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

  • helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom
  • psykisk helse- og rustjeneste, inkl. psykolog
  • «Rask psykisk helsehjelp» (i noen kommuner)
  • hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenesten
  • psykososialt kriseteam

På kommunens nettsider finner du kontaktinformasjon til tjenestene.

Noen ganger kan det være behov for å få bistand fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegen og kommunens psykolog kan henvise deg til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

Døgnåpne hjelpetelefoner du kan kontakte:

Frivillige ved hjelpetelefoner er ofte gode til å lytte og kan hjelpe deg til å sette ord på smerten, få litt ro og orden i hodet eller tenke i litt nye baner. 

Døgnåpne hjelpetelefoner: