Selvmordsforebygging Viken

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen sliter med selvmordstanker alene. Vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. 

ELPIS verdsetter og støtter alt som på en omsorgsfull og trygg måte bidrar til å minske stigma og tabu omkring selvmord, både i samfunnet og hos enkeltmennesket. Åpenhet bidrar til at de som sliter, og deres pårørende ber om hjelp. 

ELPIS utvikler og fremmer veiledere, verktøy og tilbud for de som ønsker å hjelpe både seg selv og andre når selvmordstanker eller selvmordsatferd oppstår. 

Ambassadøren i Viken

Monica Skaarud

Jeg heter Monica  Skaarud og jobber til daglig i et legemiddelfirma som koordinator. Jeg er også utdannet coach, og er aktiv og sertifisert likeperson i LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Jeg bor i Bærum og er mor og bestemor.

Jeg mistet min mor Eva i selvmord i 1982. Da var mor 52 år gammel. Jeg slet med skyldfølelse, vonde tanker og selvdestruktiv atferd i mange år før jeg fikk hjelp.

Jeg er ambassadør for ELPIS. Jeg kan holde en gratis  presentasjon om selvmordsforebygging ved din arbeidsplass, klubb eller skole.  Det er viktig at vi snakker mer åpent om dette vanskelige temaet, for trygg åpenhet er en forutsetning for at de som sliter med selvmordstanker og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger.  Selv om temaet er trist og vanskelig er presentasjonen trygg og oppløftende, og gir håp til forsamlingen.

I presentasjonen forklarer jeg enkel statistikk om selvmord i Viken fylke og så ser jeg på noen myter om selvmord sammen med deltakerne. 

Deretter viser jeg en lærerik film laget av Vivat Selvmordsforebygging og så presenterer jeg hvilke selvmordsforebyggende ressurser som finnes i fylket vårt. 

Ta kontakt med meg i dag!

Dette skjer i Viken

Her vil det etter hvert komme nyheter om selvmordsforebygging i ditt fylke. Hvis du vet om noe som burde stå her, så ta kontakt med oss på post@elpis.no

Hvor man kan få hjelp i Viken

Asker og Bærum: 67 50 83 83

Hvis du har fått henvsning til psykolog fra lege og har fått en lang liste med spesialister kan du ringe Informasjonstjenesten på telefon 800 41 004. De har informasjon om ventetider og hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har.