Å miste noen slik kan være det vanskeligste vi opplever i livet, og det å støtte noen som har mistet kan også føles overveldende. Men vi vet at de som mister noen i selvmord har selv statistisk større fare for å ta sitt eget liv. Det er derfor viktig at selvmordsetterlatte får den hjelp og støtte de trenger.

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har mange gode ressurser som kan bistå i en slik situasjon. De har fylkeslag over hele landet, sorg-grupper og tilbyr individuelle samtaler med likepersoner som selv har opplevd et lignende tap. Klikk her for detaljer (www.leve.no) Hvis du eller din organisasjon har mistet noen i selvmord har du rett på hjelp fra ditt lokale kriseteam (link). Dette er spesielt viktig hvis den som døde var kjent av mange, enten gjennom lokalsamfunnet og/ eller sosiale medier. Hvis du likevel trenger hjelp i en situasjon der du har omsorg for selvmordsetterlatte så kontakt oss på post@elpis.no .