Selvmord er et folkehelseproblem

Ingen annen dødsårsak blir møtt med slik stillhet, resignasjon og passivitet, skriver Nina Danielsen, daglig leder i Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging i Nettavisen. Regjeringens handlingsplan må følges opp med spesifikke tiltak og midler.