Kurs i selvmordsforebygging

Der er mulig å lære hvordan du kan føle deg tryggere på å støtte noen som har selvmordstanker. 

Er du ung og er bekymret for noen, så hjelper du best med å bidra til at personen snakker med en voksen hjelper eller støtteperson. Har du fått kjennskap til selvmordstanker, så del dem med en voksen du har tillit til.

ELPIS anbefaler kurs fra Vivat Selvmordsforebygging, et av Helsedirektoratets selvmordsforbyggende tiltak. Vivat tilbyr kursene Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!)Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og Suicide to Hope til befolkningen over hele landet, samt utdanner kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer det landsdekkende kursledernettverket. 

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer.