Kurs i selvmordsforebygging

VIVAT Selvmordsforebygging er et et Helsedirektoratets selvmordsforbyggende tiltak. Vivat tilbyr kursene Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!)Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og Suicide to Hope til befolkningen over hele landet, samt utdanner kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer det landsdekkende kursledernettverket.

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer. 

Spørsmål om dette kurset?

Flere kurs

Workshop om selvmordforebygging
Workshopen er utviklet av ELPIS Selvmordsforebygging og bygger på Vivat sine kurs.
Støtte noen som har selvmordstanker
Der er mulig å lære hvordan du kan føle deg tryggere på å støtte noen som har selvmordstanker.