Støtte noen som har selvmordstanker

Der er mulig å lære hvordan du kan føle deg tryggere på å støtte noen som har selvmordstanker.

Er du ung og er bekymret for noen, så hjelper du best med å bidra til at personen snakker med en voksen hjelper eller støtteperson. Har du fått kjennskap til selvmordstanker, så del dem med en voksen du har tillit til.

Filmen er laget av Vivat selvmordsforebygging og er et gratis tilbud for deg som ønsker å nærme deg selvmordstematikken. Den varer i 26 minutter. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.