Selvmordsforebygging Viken

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen sliter med selvmordstanker alene. Vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. 

ELPIS verdsetter og støtter alt som på en omsorgsfull og trygg måte bidrar til å minske stigma og tabu omkring selvmord, både i samfunnet og hos enkeltmennesket. Åpenhet bidrar til at de som sliter, og deres pårørende ber om hjelp. 

ELPIS utvikler og fremmer veiledere, verktøy og tilbud for de som ønsker å hjelpe både seg selv og andre når selvmordstanker eller selvmordsatferd oppstår. 

Ambassadører

Monica Skaarud

Monica  Skaarud  jobber til daglig i et legemiddelfirma som koordinator. Hun er også utdannet coach, og er aktiv med i Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. 

Der er hun  sertifisert likeperson for etterlatte etter selvmord.

Monica bor i Bærum og er mor og bestemor.

Monica mistet min mor Eva i selvmord i 1982. Da var mor 52 år gammel.

Idag er hun også aktiv i ELPIS for å formidle at ingen skal slite med selvmordstanker alene, og for at de og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger.

Dette skjer i Viken

Her vil det etter hvert komme nyheter om selvmordsforebygging i ditt fylke. Hvis du vet om noe som burde stå her, så ta kontakt med oss på post@elpis.no

Hvor man kan få hjelp i Viken

Asker og Bærum: 67 50 83 83

Hvis du har fått henvsning til psykolog fra lege og har fått en lang liste med spesialister kan du ringe Informasjonstjenesten på telefon 800 41 004. De har informasjon om ventetider og hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har.