På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiver-avtaler.  

Betaling: 

Faste givere 

Gjelder fastgiver-forhold per AvtaleGiro og Vipps. 

Trekk gjennomføres per standard den 20. i hver måned. Dette kan tilpasses ved å enten ta kontakt med leverandør av nevnte tjeneste, eller ELPIS Selvmordsforebygging direkte. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum. 

AvtaleGiro: Fastgiver-forhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto.  

Vipps: Fastgiver-forhold per Vipps er tilgjengelig i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller konto. 

Oppsigelse av faste avtaler: 

Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på post@elpis.no. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via AvtaleGiro og Vipps. 

E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet. 

AvtaleGiro: Fastegiver-forhold med AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt. Men, fremtidige trekkfiler vil bli stoppet etter at avtalen er avsluttet hos ELPIS selvmordsforebygging. 

Angre: 

Inngåelse av faste betalinger: 

Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både Vipps og AvtaleGiro. 

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre på tidligere donasjoner åpner ELPIS Selvmordsforebygging for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.  

Skattefradrag: 

Det gis skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner som ELPIS Selvmordsforebygging. Både personer og bedrifter/foretak kan gi skattefrie gaver. Alle gaver som utgjør et samlet beløp på mellom 500 og 50 000 kroner gir rett til skattefradrag. Maksbeløpet på 50 000 gjelder samlet bidrag til alle fradragsberettigede organisasjoner. Skattelovens § 6-50.