Er du bekymret for noen andre?

Når vi mistenker at noen har selvmordstanker vil de fleste av oss ønske å kunne hjelpe.

Ofte kan vi bli lammet av mange individuelle grunner som for eksempel redsel for å såre og for å gjøre vondt verre

Vi vil gjerne oppfordre til «omsorgsfull åpenhet og nysjerrighet», for det kommer ikke til å gjøre situasjonen verre. 

Hvordan kan jeg vite hvor alvorlig det er?

Årsakene til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatte. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem.

Noen skader seg selv med vilje, men uten å ville dø. Hvis dette er tilfellet finner du nyttig informasjon her.

Det finnes mange steder å få hjelp og god behandling. Å snakke med noen kan bidra til å sortere tankene og gjøre det lettere å håndtere situasjonen.

Det beste er hvis du spør tydelig og direkte om de har selvmordstanker. Du kan for eksempel si «Jeg ser at du har det vanskelig for tiden og er mye trist. Har du tanker om å ta livet ditt?«

Hvis svaret er «nei» kan en begynne å lure på om svaret er sant. Da kan det være nyttig å mase litt og spørre igjen. Det kan være svært vanskelig å åpne seg første gang.

Ved at du har stilt spørsmålet klart og tydelig har du vist at du bryr deg, og at du er villig til å hjelpe. Det er uansett en god ting.

Hva hvis jeg vet at de tenker på selvmord?

Det kan føles skremmende når noen sier at de har tanker om å avslutte livet. Men det er faktisk tryggere for dem at de er åpen om det enn om de holder tankene hemmelig.

Når noen med selvmordstanker åpner seg, er det nyttig å vite at det viktigste er å lytte godt til det som blir sagt, bekrefte og anerkjenne det som sies, og takke for åpenheten.

Man kan føle ansvar for å «komme med råd» eller «løse problemene» for den som sliter, men det er sjeldent nødvendig eller hjelpsomt.  Du behøver ikke forstå hvordan de tenker; det viktigste er å bidra til at vedkommende føler seg sett og tatt på alvor.

Så må du koble på hjelp, for det kan være svært slitsomt og vanskelig å være den eneste som vet at noen tenker på selvmord. Du kan si «Jeg bryr meg om deg og du trenger hjelp. La oss sammen finne ut av hvilken hjelp som finnes». Du kan tilby deg å ringe, avtale time og selv være med. 

Ønsker du å se hva slags hjelp man kan få?

Klikk her for ressurser >

Hva man kan gjøre hvis noen har hatt en selvmordkrise:

Vil du lære mer?

De fleste av oss har lite erfaring med selvmordsproblematikk, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Vivat Selvmordsforebygging er et av Heldirektoratets tiltak. De holder kurs i selvmordsforebygging. Kursene bruker en modell som kan avverge selvmord og redde liv; en modell alle kan lære å bruke og som kan anvendes for å hjelpe enhver som har selvmordstanker. Du kan finne ut mer her.

Vil du støtte arbeidet vårt?

Stiftelsen ELPIS har blitt til LEVE Selvmordsforebygging. Hvis du vil følge eller støtte vårt arbeid kan du støtte LEVE her.