Kurs

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan støtte noen som har selvmordstanker, så anbefaler vi kurs i intervensjon ved selvmordsfare. De holdes av Vivat Selvmordsforebygginget av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Kursene anbefales av Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (klikk her for en artikkel om dette) og bruker en modell som kan avverge selvmord og redde liv; en modell alle kan lære å bruke og som kan anvendes for å hjelpe enhver som har selvmordstanker. Hvis du ikke er sikker på hvilket kurs som passer for deg, så se lenger ned på siden her.

Er du ung og kjenner bekymring for noen, så hjelper du best med å bidra til at personen snakker med en voksen hjelper eller støtteperson. Har du fått kjennskap til selvmordstanker del dem med en voksen du har tillit til.

Oppmerksom på selvmordstanker – OPS!

Sted: Oslo
Dato: 8. juni 2021
Tid: kl. 16.30 – 20.00
Pris: 500,- per person

Et halvdags kurs der deltakerne lærer å oppdage at noen har selvmordstanker, og å hjelpe personen med å ta kontakt med noen som kan gi videre hjelp. Korte filmer viser betydningen av å være oppmerksom på selvmordstanker. Diskusjoner og praktiske øvelser stimulerer til læring. Kurset passer for alle over 18 år som ønsker å bidra til å forebygge selvmord.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Sted: Oslo
Dato: 10.-11 juni 2021 (deltakere må delta begge dager)
Tid: kl. 08.30 – 16.00 (begge dager)
Pris: 3000,- per person (opp fra vanlig pris Kr 2000 pga færre tillatte deltakere)

Kurset går over to påfølgende dager og gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsadferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Kurset gjennomføres i form av forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Der arbeides mye i smågrupper. Kurset passer både for de med formelle hjelperroller og andre som ønsker å være lokale ressurspersoner med kompetanse til å yte førstehjelp ved selvmordsfar6

Spør om selvmord

Workshop om selvmordsforebygging

Sted: Digitalt
Dato og tid: Når det passer deg!
Pris: GRATIS

Tilgang: Klikk på logoen ovenfor

Filmen er laget av Vivat selvmordsforebygging og er et gratis tilbud for deg som ønsker å nærme deg selvmordstematikken. Den varer i 26 minutter. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

Se gjerne filmen samtidig med noen.

 

Sted: Digitalt
Dato og tid: Når det passer deg!
Pris: Kr. 2500,- per workshop

Workshopen er utviklet av ELPIS Selvmordsforebygging og bygger på Vivat sine kurs. Den er et tilbud for grupper av mennesker som ønsker en trygg ramme for å diskutere selvmordsproblematikk og selvmordsforebygging. Den varer i tre timer. Deltakerne lærer noen fakta og myter omkring selvmord. Vi ser noen tankevekkende filmer sammen og deler oss inn i mindre grupper slik at alle får anledning til å lufte tanker, snakke om problematikken og stille spørsmål. Vi avslutter med en diskusjon omkring ressurser som finnes rundt oss som kan bistå hvis vi avdekker at noen har selvmordstanker. 

 

Hvilket kurs passer for deg?

Hvilket kurs som passer for deg avhenger av hvor ofte du kommer i kontakt med personer med selvmordstanker og hvor engasjert du ønsker å være i arbeidet med å skape et samfunn som trygger dem. Dette er illustrert i pyramiden til høyre.

Kursene krever ingen forkunnskaper, og «Oppmerksom på Selvmordstanker» og «Førstehjelp ved Selvmordsfare» passer alle. «Suicide to Hope» er spesielt rettet mot klinikere som arbeider med mennesker med selvmordserfaringer.

Plassene fylles opp fortløpende og reserveres (bindende) ved betaling innen 2 uker før kurset holdes (faktura, VIPS eller bankoverførsel). Vi ber om forbehold om avlysninger hvis vi ikke får nok påmeldte. Du vil i så tilfelle få refundert hele kursbeløpet, eller du kan overføre påmeldingen din til neste identiske kurs.

Hvis du ikke finner et kurs eller en dato som passer deg, så ta kontakt på post@elpis.no.
Du kan be om å få bli kontaktet når et kurs som passer deg blir arrangert, eller få informasjon om kurs andre steder i landet.

Lurer du på noe?

ELPIS selvmordsforebygging samarbeider med forskjellige frivillige og kommunale aktører for å fremskaffe ny kunnskap, dele erfaringer og skape nettverk av mennesker som kan samarbeide og støtte hverandre i dette viktige arbeidet.

Hvis du vil at noen fra ELPIS skal komme til din arbeidsplass eller organisasjon for å snakke om dette på en trygg og forsvarlig måte, så ta kontakt på post@elpis.no

 

Har du spørsmål?