Kurs

Oppmerksom på selvmordstanker – OPS!

Sted: Oslo
Dato: 19. januar 2021
Tid: kl. 16.30 – 20.00
Pris: 500,- per person

Et halvdags kurs der deltakerne lærer å oppdage at noen har selvmordstanker, og å hjelpe personen med å ta kontakt med noen som kan gi videre hjelp. Korte filmer viser betydningen av å være oppmerksom på selvmordstanker. Diskusjoner og praktiske øvelser stimulerer til læring. Kurset passer for alle over 18 år som ønsker å bidra til å forebygge selvmord.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Sted: Oslo
Dato:  4.-5. februar 2021 (deltakere må delta begge dager)
Tid: kl. 08.30 – 16.00 (begge dager)
Pris: 2000,- per person

Kurset går over to påfølgende dager og gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsadferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Kurset gjennomføres i form av forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Der arbeides mye i smågrupper. Kurset passer både for de med formelle hjelperroller og andre som ønsker å være lokale ressurspersoner med kompetanse til å yte førstehjelp ved selvmordsfare.

Spør om selvmord

Sted: Digitalt
Dato og tid: Når det passer deg!
Pris: GRATIS

Tilgang: Klikk på logoen ovenfor

 

Filmen er laget av Vivat selvmordsforebygging og er et gratis tilbud for deg som ønsker å nærme deg selvmordstematikken. Den varer i 26 minutter. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

Se gjerne filmen samtidig med noen.

Er du ung og kjenner bekymring for noen, så hjelper du best med å bidra til at personen snakker med en voksen hjelper støtteperson. Har du fått kjennskap til selvmordstanker del dem med en voksen du har tillit til.

Finner du ikke ønsket kurs?

Hvis du ikke finner et kurs eller en dato som passer deg, så ta kontakt post@elpis.no.
Du kan be om å få bli kontaktet når et kurs som passer deg blir arrangert, eller få informasjon om kurs andre steder i landet.

Hvilket kurs passer for deg?

Kursene ovenfor holdes i samarbeid med Vivat Selvmordsforebygging, et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Hvilket kurs som passer for deg avhenger av hvor ofte du kommer i kontakt med personer med selvmordstanker og hvor engasjert du ønsker å være i arbeidet med å skape et samfunn som trygger dem. Dette er illustrert i pyramiden til høyre.

Kursene ELPIS holder krever ingen forkunnskaper, og «Oppmerksom på Selvmordstanker» og «Førstehjelp ved Selvmordsfare» passer alle. «Suicide to Hope» er spesielt rettet mot klinikere som arbeider med mennesker med selvmordserfaringer.

Plassene fylles opp fortløpende og reserveres (bindende) ved betaling innen 2 uker før kurset holdes (faktura, VIPS eller bankoverførsel). Vi ber om forbehold om avlysninger hvis vi ikke får nok påmeldte. Du vil i så tilfelle få refundert hele kursbeløpet, eller du kan overføre påmeldingen din til neste identiske kurs.

ELPIS selvmordsforebygging samarbeider med forskjellige frivillige og kommunale aktører for å fremskaffe ny kunnskap, dele erfaringer og skape nettverk av mennesker som kan samarbeide og støtte hverandre i dette viktige arbeidet. Hvis du vil at noen fra ELPIS skal komme til din arbeidsplass eller organisasjon for å snakke om dette på en trygg og forsvarlig måte, så ta kontakt på post@elpis.no

Har du spørsmål?