Når vi vet eller mistenker at noen har selvmordstanker vil de fleste av oss ønske å kunne hjelpe. Ofte kan vi bli lammet av mange individuelle grunner som for eksempel redsel for å såre og for å gjøre vondt verre. Men det er mulig å skape et samfunn som beskytter de som har selvmordstanker, ved at flere får vite hvordan man kan oppdage mennesker som har slike tanker, spørre om selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare.

En modell for dette har vært under utvikling i Canada siden 1983 og anvendes i dag i mange land over hele verden. I Norge holdes kursene av Vivat Selvmordsforebygging, et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Kursene bruker en modell som kan avverge selvmord og redde liv; en modell alle kan lære å bruke og som kan anvendes for å hjelpe enhver som har selvmordstanker.

ELPIS selvmordsforebygging samarbeider med forskjellige frivillige og kommunale aktører for å fremskaffe ny kunnskap, dele erfaringer og skape nettverk av mennesker som kan samarbeide og støtte hverandre i dette viktige arbeidet. Hvis du vil at noen fra ELPIS skal komme til din arbeidsplass eller organisasjon for å snakke om dette på en trygg og forsvarlig måte, så ta kontakt på post@elpis.no

De fleste av oss har lite erfaring med selvmordsproblematikk, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne for å engasjere seg. Det er blitt vanlig å si at «De som sliter må be om hjelp» men av forskjellige grunner kan det være vanskelig. Det er også mulig for de som er rundt vedkommende å spørre direkte om de har selvmordstanker; men vi vet at det heller ikke er lett. Dessuten… hva gjør man hvis svaret er «ja»?

ELPIS holder kurs i intervensjon ved selvmordsfare i samarbeid med Vivat Selvmordsforebygging.

Antallet personer som trenger hvert kurs i et selvmordsforebyggende samfunn varierer:

Hvis du er interessert i noen av VIVATS kurs, så kan du melde deg på ved å klikke her.