FORDI DU TRENGER HÅP

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen sliter med selvmordstanker alene. Vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. 

Har du selvmordstanker eller er i krise?

Er du bekymret for noen andre rundt deg?

Vil du engasjere deg? Engasjer oss!

Hvem er Elpis?

ELPIS har en null visjon for sitt arbeid.

ELPIS mener at alle selvmord er tragedier
og at hele samfunnet, også de som har det vanskelig, kan arbeide systematisk og proaktivt for å forhindre selvmord.

Har du spørsmål?