Hvis du eller noen du kjenner har selvmordstanker, så vit at du ikke er alene

Hver tjuende person tenker på selvmord. Heldigvis er det bare et fåtall som handler på tankene, og de aller fleste velger likevel livet. 

For å finne hjelp og håp er det viktig å være åpen om situasjonen.

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen sliter alene med selvmordstanker. Vi arbeider for at de med selvmordstanker og deres pårørende får den hjelpen de trenger. 

LEVE Selvmordsforebbygging!

Medlemsorganisasjonen LEVE har tradisjonelt vært opptatt av ivaretakelse av etterlatte, men har også gjort mye i det siste for å sette selvmordsforebygging på dagsordenen.

ELPIS og LEVE har slått seg sammen. Alle ELPIS sine ressurser, prosjekter og frivillige fortsetter SOM FØR, men i organisasjonen LEVE.

Vi kaller oss LEVE Selvmordsforebygging og gleder oss til fortsettelsen.

Har du selvmordstanker eller er i krise?

Er du bekymret for noen andre rundt deg?

Vil du engasjere deg? Vite mer?