Fordi du trenger håp

Over 600 mennesker døde i selvmord i Norge i 2018, langt flere enn i trafikken.
Dette er en tragedie, og du lurer kanskje på hva vi kan gjøre med det. Det er mange myter omkring selvmord.
En av dem er at bare personer som er psykisk syke tar sitt liv; en annen er at det er umulig å hjelpe dem.
Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebyggings visjon er at ingen skal slite alene med selvmordstanker.
Vi arbeider for at mennesker med selvmordstanker og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger.

ELPIS selvmordsforebygging

Arbeidet med selvmordsforebygging  kan deles inn i tre deler.  

Klikk på en av boksene nedenfor for å lese mer.

Forebygging av selvmordstanker

Hvorfor utvikler noen selvmordstanker mens andre synes å ikke gjøre det? Her er det mange individuelle faktorer som virker inn. Vi vet at det oftest er mange forskjellige samtidige belastninger som oppleves som overveldende for et enkelt individ. Vi vet også at noen mennesker synes å være spesielt sårbare. Her er noen ressurser som andre...

Ettervern

Å miste noen slik kan være det vanskeligste vi opplever i livet, og det å støtte noen som har mistet kan også føles overveldende. Men vi vet at de som mister noen i selvmord har selv statistisk større fare for å ta sitt eget liv. Det er derfor viktig at selvmordsetterlatte får den hjelp og...

Har du spørsmål?