Hvis du eller noen du kjenner har selvmordstanker, så vit at du ikke er alene

Hver tjuende person tenker på selvmord. Heldigvis er det bare et fåtall som handler på tankene, og de aller fleste velger likevel livet. 

For å finne hjelp og håp er det viktig å være åpen om situasjonen.

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen sliter alene med selvmordstanker. Vi arbeider for at de med selvmordstanker og deres pårørende får den hjelpen de trenger. 

LEVE Selvmordsforebbygging!

Medlemsorganisasjonen LEVE har tradisjonelt vært opptatt av ivaretakelse av etterlatte, men har også gjort mye i det siste for å sette selvmordsforebygging på dagsordenen.

ELPIS og LEVE slår oss sammen i første omgang i ett år, for å se om vi kan oppnå mer sammen.

Alle ELPIS sine ressurser, prosjekter og frivillige fortsetter SOM FØR, men i organisasjonen LEVE.

Vi kaller oss LEVE Selvmordsforebygging og gleder oss til fortsettelsen.

NYTT HEFTE!

Barn og unge som opplever overveldende utfordringer kan komme til å tenke på selvmord som en mulig løsning. Dette er svært tragisk og voksne i skolen har mulighet for å gripe inn og hjelpe. I dette heftet får du noen råd om ulike situasjoner og hvordan du kan håndtere dem sensitivt og trygt.

Har du selvmordstanker eller er i krise?

Er du bekymret for noen andre rundt deg?

Vil du engasjere deg? Vite mer?

Hvorfor skal du bry deg om ELPIS?

ELPIS mener at alle selvmord er tragedier og at hele samfunnet, også de som har det vanskelig, kan bidra til å forhindre selvmord.

elpis.no vil du alltid finne trygg, forståelig, oppdatert og nyttig informasjon om hvordan du kan støtte deg selv eller en annen når selvmordstanker eller -handlinger oppstår. 

Hva gjør ELPIS?

Støtt vårt arbeid

Alle gaver går uavkortet til stiftelsens formål

Vi er en ideell stiftelse uten direkte offentlig støtte. Vårt arbeid er derfor avhengig av ditt bidrag: